Ετήσια τακτική Γ.Σ.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ.

 γράφει ο Πλοίαρχος Λ.Σ. εα Νικόλαος Γκλεζάκος

       Στα νέα γραφεία της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. που στεγάζονται στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας/Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος επί της οδού Γρηγόρη Λαμπράκη 152 στον Πειραιά, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της.

      Τα μέλη της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. ανταποκρινόμενα στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προσήλθαν για να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

      Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Προέδρου της ΛΕΣΧΗΣ Αντιναυάρχου Λ.Σ. ε.α. Αγγελοπούλου Πελοπίδα, εξελέγη ο Αντιναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Παπαχριστοδούλου  Γεώργιος, ο οποίος διεύθυνε με επιτυχία τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

       Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. Αντιναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Αγγελόπουλος Πελοπίδας, ο οποίος αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του απερχομένου Δ.Σ. και ακολούθησε η παρουσίαση του Ισολογισμού παρελθόντος έτους, καθώς και ο προϋπολογισμός για το νέο έτος από τον Ταμία Υποναύαρχο Λ.Σ. ε.α. Νεόφυτο Δημήτριο, ο οποίος ανέλυσε και την οικονομική κατάσταση της ΛΕΣΧΗΣ.

     Επίσης έγινε ανάγνωση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής, από τον Πλοίαρχο Λ.Σ. ε.α. Κωσταράκη Ιωάννη, σχετικά με την διαχείριση της παρελθούσης χρήσεως.

      Ακολούθησε η έγκριση των πεπραγμένων, καθώς και των οικονομικών της ΛΕΣΧΗΣ, από το σύνολο των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης, δι’ ανατάσεως της χειρός και με ζωηρά χειροκροτήματα, ενώ απεφάνθησαν υπέρ της απαλλαγής του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, πάσης ευθύνης ως προς την διαχείριση των οικονομικών της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ.

      Στη συνέχεια έγινε διαλογική συζήτηση και πολλοί συνάδελφοι εξέφρασαν τις απόψεις τους για διάφορα θέματα που αφορούν τη ΛΕΣΧΗ Λ.Σ. και τα Μέλη της γενικότερα

      Τέλος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Αντιναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Παπαχριστοδούλου  Γεώργιος, ευχαρίστησε όλα τα μέλη της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. για τη συμμετοχή τους και ανάγγειλε την λήξη των εργασιών της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.