Τακτική Γεν. Συνέλευση και Αρχαιρεσίες

ΛΕΣΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πειραιάς 07 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

        Σύμφωνα με τα άρθρο 13 του καταστατικού καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της Λέσχης Λιμενικού Σώματος την 31 Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στα γραφεία της Λέσχης (κτίριο Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 – Ε2 Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

  1. Πεπραγμένα έτους 2013.
  2. Έκθεσητης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον διαχειριστικό έλεγχο έτους 2013.
  3.  Έγκριση Απολογισμού έτους 2013
  4. Προϋπολογισμός έτους 2014.
  5. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2014
  6. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2014 – 2015, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού.

       Για όσους επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, οι αιτήσεις τους θα πρέπει να σταλούν στη Γραμματεία της Λέσχης, το αργότερο μέχρι 31-03-2014 (Πλοίαρχο Λ.Σ. εα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο και στο τ/φ-φαξ 210 4220007, κιν. 6974805228).

     Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 07-04-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στο κτίριο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος (αίθουσα 577 – 5οςόροφος), Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς.

      Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού κάθε μέλος της Λέσχης που έχει δικαίωμα ψήφου, μπορεί να εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση μέχρι δύο (2) απουσιάζοντα μέλη, με βάση γραπτή εντολή εξουσιοδοτήσεως. (βλέπε έντυπο εξουσιοδότησης στα ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ του site: www.lesxils.gr).

     Παρακαλούμε για την ευρύτερη συμμετοχή σας, με σκοπό την επιτυχή πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης και την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Λ.Σ.