Εκπαίδευση στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

Εκπαίδευση στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με θέμα: ‘‘Ανάλυση Κινδύνου’’ στo πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων με τη χρηματοδότηση του Εθνικού Πολυετούς Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 (Αθήνα, 06-09/05/2019)

Δημοσιεύθηκε από mme την Παρ, 10/05/2019 – 14:48

       Στο πλαίσιο της καταβαλλόμενης προσπάθειας από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου επιμόρφωσης των στελεχών του Σώματος, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία από την Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (Υ.Ο.Θ.Ε.), με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η 2η εκπαιδευτική σειρά στο θεματικό αντικείμενο “Ανάλυση Κινδύνου”.

        Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στην Αθήνα το χρονικό διάστημα 06-09/05/2019 με τη συμμετοχή δέκα πέντε (15) στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  οι οποίοι υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές, που διαχειρίζονται τις μεταναστευτικές ροές και το διασυνοριακό έγκλημα.  Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών  και  στην παραγωγή προϊόντων ανάλυσης κινδύνου ακολουθώντας το Κοινό Μοντέλο Ανάλυσης Κινδύνου (Common Integrated  Risk Analysis Model –CIRAM) της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης. 

      Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Κοινό Πρόγραμμα Σπουδών του Frontex (Common Core Curriculum – CCC), το Κλαδικό Πλαίσιο Προσόντων (Sectoral Qualification Framework – SQF) και τις αντίστοιχες εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκπαιδευτές  αξιοποιήθηκαν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη και υλοποίηση των συναφών εκπαιδεύσεων του Frontex  και έχουν σχετική μακρόχρονη   εμπειρία στο θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης. 

      Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εκπαίδευση αποτελεί την έκτη από μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον τομέα της συνοριακής φύλαξης και οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 1624/2016 για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Το σύνολο των εν λόγω δράσεων συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Eσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 σε ποσοστό 75%.