Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2019

ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

      Σύμφωνα με τα άρθρο 13 του καταστατικού καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της Λέσχης Αξιωματικών Λ. Σ. την 27 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της Λέσχης Αξιωματικών (κτίριο πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας, Γρηγορίου Λαμπράκη 150, Πειραιάς, 5ος όροφος).

     Σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως άλλωστε συνηθίζεται και προβλέπεται ότι κατά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 18.00 στα γραφεία της Λέσχης Αξιωματικών (κτίριο πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας, Γρηγορίου Λαμπράκη 150, Πειραιάς, 5ος  όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

  • Πεπραγμένα έτους 2018
  • Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον διαχειριστικό έλεγχο έτους 2018
  • Έγκριση Απολογισμού έτους 2018
  • Προϋπολογισμός έτους 2019

Παρακαλούμε για την ευρύτερη συμμετοχή σας, με σκοπό την επιτυχή πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ.