Εφαρμογή ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων του ΝΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΛΥ) ΤΟΥ ΝΝΑ

ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΣΩ ΟΠΣΥΕΔ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΗΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΛΥ) ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ (ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣΥΕΔ / ΗΚΕΛΥ.

ΤΟ ΝΝΑ ΕΧΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΥΤΟΥ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΚΕΛΥ / ΟΠΣΥΕΔ.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΝΑ, ΝΑ ΕΧΕΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ (ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣΥΕΔ / ΗΚΕΛΥ.

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΝ ΚΑΙ ΛΣ

Ο κύριος δικαιούχος (εν ενεργεία ΠΝ ή ΛΣ) προσέρχεται στο ΝΝΑ/ Γραφείο Ταυτοποίησης ΛΥ, με την ταυτότητά του (ή φωτοτυπία) και με μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα το ΑΜΚΑ του ιδίου καθώς και ονοματεπώνυμο, βαθμό συγγένειας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ΑΜΚΑ, όλων των μελών της οικογενείας του που δικαιούνται περίθαλψης στο ΝΝΑ. Η υπεύθυνη δήλωση παραμένει στο ΝΝΑ, για έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων της.

ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΝ ΚΑΙ ΛΣ

Ο κύριος δικαιούχος (εν αποστρατεία ΠΝ ή ΛΣ) προσέρχεται στο ΝΝΑ/ Γραφείο Ταυτοποίησης ΛΥ, με την ταυτότητα μέλους ΕΑΑΝ (ή φωτοτυπία) ή με την τελευταία βεβαίωση καταβολής μερίσματος ΜΤΝ και με μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα το ΑΜΚΑ του ιδίου καθώς και ονοματεπώνυμο, βαθμό συγγένειας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ΑΜΚΑ, όλων των μελών της οικογενείας του που δικαιούνται περίθαλψης στο ΝΝΑ. Η υπεύθυνη δήλωση παραμένει στο ΝΝΑ, για έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων της.

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΥ / ΣΕΙΔ ΠΝ

Ο κύριος δικαιούχος προσέρχεται στο ΝΝΑ/ Γραφείο Ταυτοποίησης ΛΥ, με την ταυτότητα υπαλλήλου ΠΝ (ή φωτοτυπία) και με μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα το ΑΜΚΑ του ιδίου καθώς και ονοματεπώνυμο, βαθμό συγγένειας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ΑΜΚΑ, όλων των μελών της οικογενείας του που δικαιούνται περίθαλψης στο ΝΝΑ. Η υπεύθυνη δήλωση παραμένει στο ΝΝΑ, για έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων της.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΕΣ ΜΠΥ / ΣΕΙΔ ΠΝ

Ο κύριος δικαιούχος προσέρχεται στο ΝΝΑ/ Γραφείο Ταυτοποίησης ΛΥ, με την ταυτότητα του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων ΠΝ (ΣΠΣΠΝ) (ή φωτοτυπία) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο αποδεικνύει την πρότερη σχέση του με το ΠΝ, και με μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα το ΑΜΚΑ του ιδίου καθώς και ονοματεπώνυμο, βαθμό συγγένειας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ΑΜΚΑ, όλων των μελών της οικογενείας του που δικαιούνται περίθαλψης στο ΝΝΑ. Η υπεύθυνη δήλωση παραμένει στο ΝΝΑ, για έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων της.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΝΗΣΩΝ

Ο κύριος δικαιούχος προσέρχεται στο ΝΝΑ/ Γραφείο Ταυτοποίησης ΛΥ, με την ταυτότητά του (ή φωτοτυπία) , με πιστοποιητικό τόπου κατοικίας από δημόσια υπηρεσία και με μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα το ΑΜΚΑ του ιδίου καθώς και ονοματεπώνυμο, βαθμό συγγένειας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ΑΜΚΑ, όλων των μελών της οικογενείας του που δικαιούνται περίθαλψης στο ΝΝΑ. Η υπεύθυνη δήλωση παραμένει στο ΝΝΑ, για έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων της.

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο δικαιούχος προσέρχεται στο ΝΝΑ/ Γραφείο Ταυτοποίησης ΛΥ, με την ταυτότητά του (ή φωτοτυπία) , καθώς και με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο αποδεικνύει ότι είναι δικαιούχος περίθαλψης στο ΝΝΑ, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχετικό νόμο ή διάταξη.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΝΑ ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΝΝΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70, ΤΚ 11521, ΑΘΗΝΑ.

Ο κάθε χρήστης μετά από εγγραφή  και πιστοποίηση του, δύναται να κλείσει από το διαδίκτυο ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία του ΝΝΑ.

Αρχικά η πλατφόρμα λειτουργεί με τον χρονοπρογραμματισμό των κάτωθι ιατρείων και θα αφορά στα ονομαστικά ραντεβού του συνόλου των ιατρών που εκτελούν Εξωτερικά Ιατρεία:

  • Αιματολογικό
  • Νευροχειρουργικό
  • Νεφρολογικό
  • Αλλεργιολογικό

Σταδιακά θα προστεθεί το σύνολο των Εξωτερικών Ιατρείων του ΝΝΑ και του ΝΝΠ

Αν δεν έχετε λογαριασμό  δημιουργήστε έναν πατώντας εδώ.

Για να κλείσετε ραντεβού πατήστε στην παρακάτω εικόνα