Ημερίδα για τη διεκδίκηση των αναδρομικών λόγω των αντισυνταγματικών περικοπών επί των μισθών και των συντάξεων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

       Σε συνέχεια του υποδείγματος αιτήσεως που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ., www.lesxils.gr, και για καλλίτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, αντίγραφό της,  θα διανεμηθεί σε όλους κατά την διάρκεια της ΗΜΕΡΙΔΑΣ την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 18.00, στον Πειραϊκό Σύνδεσμο.

     Η προτεινόμενη αίτηση θα είναι ομαδική, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και να απαντήσουν στον καθένα χωριστά, για τα σοβαρά θέματα επί των μισθών και των συντάξεων που τον απασχολούν και τον θίγουν.

      Η ΟΜΑΔΙΚΗ αίτηση θα είναι εκτυπωμένη με το κείμενο του υποδείγματος και στο κάτω μέρος θα ακολουθούν τα στοιχεία και οι υπογραφές όλων των ενδιαφερομένων.

       Απαιτούμενα στοιχεία για την υπογραφή στην ομαδική αίτηση:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Σ., Α.Δ.Τ., ΤΗΛΕΦΩΝΑ, τα οποία θα εκτυπωθούν ηλεκτρονικά στην αίτηση, εφόσον μας τα γνωστοποιήσετε μέχρι την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019.

     Η ομαδική αίτηση, καθώς και ή υποβολή της αρμοδίως, αποτελεί ευγενική προσφορά του δικηγορικού γραφείου ΦΑΙΗ ΤΖΩΡΑ ΜΩΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, αδαπάνως για όλους που θα την υπογράφουν.