Πρόσκληση για ετήσια Γ.Σ. και εκλογή νέου Δ.Σ.

ΛΕΣΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 Πειραιάς 20 Φεβρουαρίου 2017

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

             Σύμφωνα με τα άρθρο 13 του καταστατικού καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της Λέσχης Λιμενικού Σώματος την 29 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 στα γραφεία της Λέσχης (κτίριο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος)

     Σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως άλλωστε συνηθίζεται και προβλέπεται ότι κατά την ανωτέρω ημερομηνία δεν Θα επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 05 Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 στο κτίριο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος (αίθουσα 577 – 5ος  όροφος), Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

  • Πεπραγμένα έτους 2016.
  • Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον διαχειριστικό έλεγχο έτους 2016.
  • Έγκριση Απολογισμού έτους 2016
  • Προϋπολογισμός έτους 2017.
  • Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2017
  • Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 2017 – 2019, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού.

       Για όσους επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, οι αιτήσεις τους θα πρέπει να σταλούν στη Γραμματεία της Λέσχης, το αργότερο μέχρι 30-03-2017 (Πλοίαρχο Λ.Σ. εα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο και στο τ/φ-φαξ 210 4220007, κιν. 6974805228).

       Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού κάθε μέλος της Λέσχης που έχει δικαίωμα ψήφου, μπορεί να εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση μέχρι δύο (2) απουσιάζοντα μέλη, με βάση γραπτή εντολή εξουσιοδοτήσεως. (επισυνάπτεται έντυπο εξουσιοδότησης).

      Παρακαλούμε για την ευρύτερη συμμετοχή σας, με σκοπό την επιτυχή πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης και την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Λ.Σ.

 

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………………………………

Εξουσιοδοτώ με την παρούσα μου τον……………………………………

……………………………………………………………………………..

προκειμένου να με εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίσει αντί εμού κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου τριετίας 2017 – 2019, της  Λέσχης Λιμενικού Σώματος, που θα διεξαχθούν την 05 Απριλίου 2017.

 

Ο Εξουσιοδοτών