Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

ΛΕΣΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

             Σύμφωνα με τα άρθρο 13 του καταστατικού καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της Λέσχης Λιμενικού Σώματος την 19 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στα νέα γραφεία της Λέσχης (κτίριο πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας, Γρηγορίου Λαμπράκη 150, Πειραιάς)

     Σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως άλλωστε συνηθίζεται και προβλέπεται ότι κατά την ανωτέρω ημερομηνία δεν Θα επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την 26 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στα νέα γραφεία της Λέσχης (κτίριο πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας, Γρηγορίου Λαμπράκη 150, Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

  • Πεπραγμένα έτους 2017.
  • Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον διαχειριστικό έλεγχο έτους 2017.
  • Έγκριση Απολογισμού έτους 2017
  • Προϋπολογισμός έτους 2018.

      Παρακαλούμε για την ευρύτερη συμμετοχή σας, με σκοπό την επιτυχή πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Λ.Σ.