Ετήσια Γ.Σ. και αρχαιρεσίες ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 γράφει ο Πλοίαρχος Λ.Σ. εα Νικόλαος Γκλεζάκος

Την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. στο κτίριο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος  (αίθουσα συνεδρίων), Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 Πειραιάς.

Τα μέλη της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. ανταποκρινόμενα στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προσήλθαν για να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και να εκλέξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Προέδρου της ΛΕΣΧΗΣ Αντιναυάρχου Λ.Σ. ε.α. Αγγελοπούλου Πελοπίδα, εξελέγη ο Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Τούντας Άγγελος, ο οποίος διεύθυνε με επιτυχία τόσο τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, όσο και την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. Αντιναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Αγγελόπουλος Πελοπίδας, ο οποίος αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του απερχομένου Δ.Σ. και ακολούθησε η παρουσίαση του Ισολογισμού παρελθόντος έτους, καθώς και ο προϋπολογισμός για το νέο έτος από τον Ταμία Υποναύαρχο Λ.Σ. ε.α. Νεόφυτο Δημήτριο, ο οποίος ανέλυσε και την οικονομική κατάσταση της ΛΕΣΧΗΣ.

Επίσης έγινε ανάγνωση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής, από τον Πλοίαρχο Λ.Σ. ε.α. Κωσταράκη Ιωάννη, σχετικά με την διαχείριση της παρελθούσης χρήσεως.

Ακολούθησε η έγκριση των πεπραγμένων, καθώς και των οικονομικών της ΛΕΣΧΗΣ, από το σύνολο των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης, δι’ ανατάσεως της χειρός και με ζωηρά χειροκροτήματα, ενώ απεφάνθησαν υπέρ της απαλλαγής του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, πάσης ευθύνης ως προς την διαχείριση των οικονομικών της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ.

Τέλος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Τούντας Άγγελος, ευχαρίστησε όλα τα μέλη της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. για τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους, ανάγγειλε την λήξη των εργασιών της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κήρυξε την έναρξη των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2017-2019.

Από τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν, εξελέγησαν :

Α.- Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1.- Αντιναύαρχος Λ.Σ. (εα)  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  Πελοπίδας

2.- Πλοίαρχος Λ.Σ. (εα)  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Αθανάσιος

3.- Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. (εα)  ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ  Ευάγγελος

4.- Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΤΣΙΚΛΟΣ Δημήτριος

5.- Υποναύαρχος Λ.Σ. (εα)  ΝΕΟΦΥΤΟΣ  Δημήτριος

6.- Πλοίαρχος Λ.Σ. (εα)  ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ Νικόλαος

7.- Υποναύαρχος Λ.Σ. (εα)  ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δημοσθένης

8.- Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Ειρήνη

9.- Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Δημήτριος

Β.- Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1.- Ναύαρχος–Επίτιμος Αρχηγός Λ.Σ. Ουσαντζόπουλος Περικλής

2.- Αντιναύαρχος-Επίτιμος Υπαρχηγός Λ.Σ. Ζουμπούλης Ιωάννης

3.- Πλοίαρχος Λ.Σ. ε.α. Κωσταράκης Ιωάννης

    Σύμφωνα με τα άρθρο 14 του Καταστατικού της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. τα εκλεγμένα μέλη, με πρόσκληση του Αντιναύαρχου – Επιτίμου Α΄. Υπαρχηγού Λ.Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  Πελοπίδα, ως μέλους που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, συνήλθαν σε συνεδρίαση την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 και συγκρότησαν,  το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ω εξής:

Πρόεδρος :  Αντιναύαρχος Λ.Σ. (εα)  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  Πελοπίδας

Αντιπρόεδρος :  Πλοίαρχος Λ.Σ. (εα)  ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας : Πλοίαρχος Λ.Σ. (εα)  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Αθανάσιος

Ταμίας :   Υποναύαρχος Λ.Σ. (εα)  ΝΕΟΦΥΤΟΣ  Δημήτριος

Γενικός Έφορος : Υποναύαρχος Λ.Σ. (εα) ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δημοσθένης

Έφορος Δημ. Σχέσεων & Αθλητισμού : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.  (εα)  ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ  Ευάγγελος

Έφορος Εντευκτηρίου:  Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Δημήτριος

Μέλος και αναπληρωτής Ταμίας:  Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΤΣΙΚΛΟΣ   Δημήτριος

Μέλος και αναπλ. Εφόρου Δημ. Σχέσεων:  Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Ειρήνη

 

Αναπληρωματικά Μέλη

1.- Αντιναύαρχος Λ.Σ. (εα) ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

2.- Υποπλοίαρχος Λ.Σ.  ΣΗΦΟΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ Ιωσήφ