11η Ετήσια Γενική Συνέλευση ΕΠΛΣΚΙ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Αναγνωρισμένο σωματείο με αριθμ.133/11-2-05 απόφαση Μονομελούς πρωτοδικείου Κεφ/νιας.                                  

                               Βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Κεφ/νιας αριθμ. 504/24-3-2005.

Aργοστόλι Κεφ/νιας

28100 Κεφαλονιά                                                                                            Αργοστόλι 24/06/2018

τηλ.  26710 22224                                                                                                Αρ. πρωτ: 25

fax :  26710 22202

email: eplski@outlook.com

https://www.facebook.com/eplski/

ΠΡΟΣ: ΠΟΕΠΛΣ

ΚΟΙΝ: ΜΜΕ                  

   ΘΕΜΑ : 11η Ετήσια Γενική Συνέλευση ΕΠΛΣΚΙ

   Την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΑΕΝ Ιονίων Νήσων η 11η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

    Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Διοικητικό και τον Οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου μας καθώς και το προγραμματισμό δράσης της Ένωσης μας για το επόμενο έτος.

  Τα κυριότερα θέματα που τέθηκαν ως στόχοι διεκδίκησης για το επόμενο διάστημα συνοπτικά είναι: 

  • Αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού στις Υπηρεσίες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες. Ειδικά για τα Πλωτά ζητάμε να υπάρχουν διπλά πληρώματα και κυρίως διπλός αριθμός κυβερνητών και μηχανικών ώστε μαζί με την ετοιμότητα να διαφυλάσσεται και το δικαίωμα για μια ομαλή οικογενειακή και προσωπική ζωή των συναδέλφων μας.
  • Επανίδρυση του Λιμενικού Σταθμού Ληξουρίου προκειμένου να αποκατασταθούν οι δυσλειτουργίες που προκάλεσε η κατάργηση του.
  • Ένταξη του Λιμενικού Σταθμού Φισκάρδου στην δεύτερη κατηγορία μεταθέσεων, ώστε να δοθεί κίνητρο για την στελέχωση του, τόσο για την εξομάλυνση της λειτουργίας του, όσο και για την ανακούφιση των συναδέλφων που υπηρετούν εκεί σε δύσκολες συνθήκες.
  • Εξασφάλιση των απαραίτητων κτιριακών υποδομών για το Λιμεναρχείο στο Αργοστόλι και τον Λιμενικό Σταθμό Φισκάρδου καθώς οι ενέργειες που έχουν γίνει διαχρονικά μέχρι σήμερα για την αναβάθμιση τους είναι αποσπασματικές και είναι απαραίτητο να γίνουν πιο δραστικές παρεμβάσεις.

    Με το  πέρας  των  εργασιών  της Γενικής Συνέλευσης παρατέθηκε  γεύμα.

    Ευχαριστούμε θερμά όλους τους παρευρισκόμενους για την συμμετοχή τους.

                                                                       Για το Δ.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                               

ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ Σπύρος                             ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ Γεράσιμος