Ένας Ναύαρχος Λ.Σ. θυμάται και γράφει

ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

ΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ

       Φέρεται σε γνώση όλων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων ότι εκυκλοφόρησε το νέον βιβλίον του Υποναυάρχου Λ.Σ. ε.α. κ. Παναγιώτη Κοσμάτου με τίτλον «Ένας Ναύαρχος Λ.Σ. θυμάται και γράφει»

       Το βιβλίον αυτό με πολύ πλούσια ύλη αναφέρεται σε χαρακτηριστικά περιστατικά που αντιμετώπισε ως Προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής  αλλά και δραστηριότητες που ανάπτυξε στη πολυκύμαντη σταδιοδρομία του τόσον στον Δημόσιον όσο και τον Ιδιωτικόν τομέα που απέσπασαν την γενική αναγνώριση.

       Για όλα όσα σημαντικά αναφέρονται για το Λιμενικό Σώμα αλλά και ο τρόπος που παρουσιάζονται σε 10 μικράς ιστορίας τα περιστατικά αυτά καθώς και η δραστηριότητα στον τομέα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος στον οποίο υπήρξε πρωταγωνιστής, καθιστούν το βιβλίο αυτό ένα χρήσιμο και ωφέλιμο  ανάγνωσμα ιδιαίτερα για τους εν ενεργεία συναδέλφους αλλά και ένα πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα για τους εν αποστρατεία, που θα πρέπει όλοι να αποκτήσουν.

       Το βιβλίον (400 σελίδων – Ευρώ 20,00) εκδοθέν από τον Εκδοτικόν Οίκον «CARPE LIBRUM», είναι διαθέσιμον, κατόπιν παραγγελίας, σε όλα τα ηλεκτρονικά και φυσικά βιβλιοπωλεία απ’ ευθείας μέσω internet αλλά και τηλεφωνικώς στον χονδρέμπορο τηλ. 2103824607.