ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ – ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

        Η γιορτή των Θεοφανείων είναι από τις αρχαιότερες  της Εκκλησίας μας και o εκκλησιαστικός ύμνος που κυριαρχεί την ημέρα αυτή είναι το Απολυτίκιο των Θεοφανίων:

«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε
η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις
του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι
αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα
και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς
εβεβαίου του λόγου το ασφαλές
Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός
Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι»