ΑΙΣΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ Ν. 4575/2018

     Κοινοποιούμε για ενημέρωση, το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Φεβρουάριος 2023),  του Δικηγορικού Γραφείου της κυρίας Φαίης Τζώρα Μωράκη αναφορικά με τη διεκδίκηση της διαφοράς του ποσού που θα έπρεπε να λάβουν οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4575/2018) και αυτού που τελικώς έλαβαν, λόγω εσφαλμένων υπολογισμών, αλλά και επιβολής παράνομων, κατά την άποψή μας, κρατήσεων (παρακράτηση ΕΑΣ, Ν. 4093/2012 κλπ).

πατήστε εδώ για ενημέρωση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – (2023-02A) ΑΙΣΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ Ν 4575-2018