Αναδρομικά δώρων και γενικά μειώσεων των συντάξεων

Αναδημοσιεύουμε ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Ν. από το site: www.eaan.gr που αφορά στη διεκδίκηση αναδρομικών απο τις περικοπές των συντάξεων και την καταβολή των δώρων που έχουν περικοπεί, για ενημέρωση και σχετικές ενέργειες των ενδιαφερομένων.

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ για το θέμα αιτήσεων για δώρα

και γενικά μειώσεων των συντάξεων  

1.- Γνωρίζουμε στα Μέλη μας ότι πέραν των αιτήσεων για το θέμα των δώρων και γενικά των μειώσεων των συντάξεων των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, που υπάρχουν σε έντυπη μορφή, ο ΕΦΚΑ στον οποίο υπάγονται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι έχει αναρτήσει αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο https//www.efka.gov.gr.

2.- Η ΕΑΑΝ έχει αναρτήσει στον ιστότοπό της έντυπα αιτήσεων, που έχουν ληφθεί από δικηγορικά Γραφεία ή από συναδέλφους ειδικούς στα εργατικά θέματα, χωρίς να υποστηρίζει κάποιο από αυτά. Όσοι επιθυμούν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.

3.- Σημειώνεται ότι, επειδή εικάζεται ότι η αίτηση αυτή θα απορριφθεί σιωπηρά ή ρητά, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος για να ολοκληρώσει την διαδικασία της διεκδίκησης, εντός 60 ημερών από την απόρριψη της αίτησης, να υποβάλλει ατομική ένσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που διεκπεραιώνεται από δικηγόρο, με κάποιο κόστος, έστω και εάν γίνει ομαδική αγωγή.

4.- Επειδή οι ενστάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ατομικές, δεν μπορούν να υποβληθούν από τις Ενώσεις Αποστράτων.

                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.της Ε.Α.Α.Ν.

                                   Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς ΠΝ εα