Αρχαιρεσίες Ε.Α.Α.Λ.Σ.

ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Συγχαίρουμε

τον πρόεδρο και τα μέλη του νέου Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Λ.Σ. για την εκλογή τους και ευχόμεθα καλή ευόδωση στους στόχους της τριετίας

 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

 

Ο Πρόεδρος

και τα μέλη του Δ.Σ.

της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ.