Διεκδικήσεις Συνταξιοδοτικών Περικοπών (Δικηγορικό Γραφείο κ. Τζώρα-Μωράκη)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Φ. ΤΖΩΡΑ – ΑΝ. ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ – Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

 &

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΟΛΩΝΟΣ 73 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 106 79 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210 3606024, ΦΑΞ. 210 3606085

 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

Αθήνα, 19.10.2018

 

Τόσο με την απόφαση 3037/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, όσο και με άλλες όμοιες,  γίνονται δεκτές αγωγές συνταξιούχων, με τις οποίες τους επιστρέφονται ως αποζημιώσεις  όλες οι περικοπές των νόμων 4051 και 4093/2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικοί από το ΣΤΕ με τις αποφάσεις 2287 -2290/2015.  Μάλιστα η επιστροφή αυτή έχει αναδρομικότητα, ανατρέχοντας στο χρόνο που ξεκίνησαν οι περικοπές κατ΄ εφαρμογή του σχετικού νομικού πλαισίου, που προβλέπει αναδρομικότητα έως και πέντε έτη.

Η απόφαση αυτή δημιουργεί ένα σοβαρό δικαστικό προηγούμενο, το οποίο μπορούν και πρέπει να αξιοποιήσουν  όλοι οι συνταξιούχοι, που υπέστησαν τις περικοπές των νόμων 4051 και 4093 και να ασκήσουν αντίστοιχες αγωγές για τη διεκδίκηση της επιστροφής ως αποζημίωσης ολόκληρου του  ποσού των προβλεπομένων από τους νόμους αυτούς περικοπών των συντάξεων τους μαζί με τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων και τα επιδόματα αδείας.

Σημειώνεται ότι η αξίωση αυτή μπορεί τυπικά να ανατρέξει μέχρι και πέντε έτη πίσω από τον χρόνο υποβολής της.

Κατά τη γνώμη μας, στην περίπτωση αυτή, η αγωγή παρέχει πληρέστερη και πιο ουσιαστική προστασία σε σχέση με την άσκηση προσφυγής, η οποία ωστόσο έχει κριθεί ότι μπορεί να σωρευτεί στο ίδιο δικόγραφο.

Για τον επιμερισμό του κόστους και την δραστική μείωση των εξόδων που συνεπάγεται η άσκηση της αγωγής προτείνουμε, εφόσον είναι εφικτό, να  ασκούνται από τους συνταξιούχους ομαδικές αγωγές.

Ενώ αναμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ, πιστεύουμε ότι τελικά θα ωφεληθούν και οι μετά το νόμο Κατρούγκαλου,  συνταξιούχοι καθώς με το νόμο αυτό ουσιαστικά επιχειρήθηκε η νομιμοποίηση όλων των προηγούμενων περικοπών και η θέσπιση και νέων πάνω από αυτές.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ:

Σε περίπτωση ασκήσεως του ένδικου βοηθήματος της αγωγής για δώρα και επίδομα αδείας το ποσό που θα καταβάλει κάθε ενδιαφερόμενος για την κάλυψη των εξόδων κατάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 65 Ευρώ/άτομο (αφορά τις περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν ήδη ασκήσει αγωγές για τις λοιπές περικοπές που κρίθηκαν αντισυνταγματικές).

Όσοι δεν έχουν ασκήσει ήδη τις αγωγές αυτές, μπορούν με τις αγωγές τους να διεκδικήσουν την επιστροφή του  συνόλου των περικοπών, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας.  Στην περίπτωση αυτή το κόστος κάλυψης των εξόδων κατάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 100 Ευρώ/άτομο.

Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης και είσπραξης ποσού, η δικηγορική αμοιβή θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%.

Η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ΄ αριθμόν 244/2017 απόφαση της έχει ήδη κρίνει αντισυνταγματική την επιβολή Εισφοράς Αλληλεγγύης στους συνταξιούχους του Δημοσίου.  Πρόκειται για απώλεια σημαντικών ποσών ανά μήνα για την διεκδίκηση των οποίων προτείνεται η άσκηση αγωγής με κόστος 100 ευρώ ανά άτομο

Με τιμή,

Φαίη Τζώρα – Μωράκη

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, ΜΔΕ

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια,

Μέλος του Μητρώου Συντονιστών Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Περιφέρειας Αττικής

Μέλος του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Σόλωνος 73 & Ιπποκράτους, 10679 – Αθήνα

Τηλ. 210 3606024, κιν.697 2220593, fax 210 3606085

f[email protected]

 

(Ακολουθούν βιογραφικά των δικηγόρων του γραφείου που ασχολούνται με ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά θέματα)

 

Θεονύμφη (Φαίη) Τζώρα, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ παρ’ Αρείω Πάγω, Μ.Τ.Σ. Αστικού Δικαίου, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβητής ΥΔΔΑΔ, Μέλος του Μητρώου Συντονιστών του Εξωδικαστικού Μηχανισµού Ρύθµισης Οφειλών ΕΓΔΙΧ, Διαχειριστής Αφερεγγυότητας Α΄ Βαθμίδος, Νομικός Σύμβουλος Υπ. Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μέλος του ΔΣ του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

Η Θεονύμφη (Φαίη) Τζώρα είναι μάχιμη δικηγόρος από το 2000 με εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο, στο Πτωχευτικό Δίκαιο, στο Οικονομικό Έγκλημα, στο Δίκαιο Εταιρειών, στο Διοικητικό Δίκαιο και το Φορολογικό και Λογιστικό Δίκαιο.

Έχει παρασταθεί με επιτυχία στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για συνταξιοδοτικά θέματα των αποστράτων του Λιμενικού Σώματος.

Ένεκα της συστηματικής ενασχόλησής της με κάθε μορφής διαδικασίες αφερεγγυότητας, νομικών αλλά και φυσικών προσώπων, έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση στις διαδικασίες του πτωχευτικού κώδικα (πτώχευση, διαδικασίες συνδιαλλαγής, εξυγίανσης κ.λπ.), της υπερχρέωσης (Νόμος Κατσέλη) και του εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

Έχει χειριστεί με επιτυχία και ταχύτητα, ως σύνδικος πτώχευσης, πολλές επιχειρήσεις, όπως τη «ΓΚΡΕΚΟ ΠΑΚ – ΑΦΟΙ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗ Α.Β.Ε.Ε.», τη «MEDITERRANEAN HOUSE Α.Ε.» (καταστήματα ΔΕΚΑ ΣΥΝ ΕΝΑ), την «ATIS Α.Ε.», τη «GLOBALFON ΑΕΒΕ» κ.ά.  Έχει ασχοληθεί με τη Διαδικασία Συνδιαλλαγής της «ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.», ως κυρίως παρεμβαίνουσα, με αποτέλεσμα την τελεσίδικη απόρριψη της συμφωνίας συνδιαλλαγής και τη Διαδικασία Εξυγίανσης της «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».

Έχει πλούσια επιστημονική δράση με διδακτικό έργο (Σχολή Μηχανικών Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, στα αντικείμενα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», «ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» και «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και στο Πολεμικό Ναυτικό στα αντικείμενα «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» και «ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ») καθώς και επιστημονική αρθρογραφία και μελέτες.

  • Είναι επίσης πτυχιούχος του Ιστορικού Τμήματος και του Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  • Μιλά πολύ καλά Αγγλικά και Καλά Γαλλικά

 

Kώστας Τσαγκαρόπουλος, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

παρ’ Αρείω Πάγω.

 Ο Kώστας Τσαγκαρόπουλος επί 21 έτη δραστηριοποιείται στον κλάδο των νομικών υπηρεσιών, καθώς διετέλεσε Δικηγόρος – μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά από την 3-1-1997 μέχρι την 20-9-2001 και Δικαστικός Πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  από την 20-9-2001 μέχρι την 5-10-2012, οπότε και επέστρεψε στην άσκηση της ενεργού δικηγορίας.

Διαθέτει ευρύτατο γνωστικό πεδίο, άριστη γνώση της ασφαλιστικής, της εργατικής και της κοινοτικής νομοθεσίας, του διοικητικού και του ποινικού δικαίου και του δικαίου των επιχειρήσεων, χωρίς να υστερεί σε λοιπούς κλάδους δικαίου, καθώς παρουσιάζει εντυπωσιακά εκτεταμένη δικαστηριακή εμπειρία σε διοικητικές διαφορές (ακυρωτικές και ουσίας), σε διαφορές ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και σε ποινικές υποθέσεις, λόγω της άσκησης των καθηκόντων του σε πλειάδα Υπουργείων και του Γραφείου Κοινοτικού Δικαίου στο πλαίσιο της δωδεκαετούς υπηρεσίας του στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Ταυτόχρονα έχει αναπτύξει εξειδικευμένες γνώσεις στην νομοπαρασκευή και είναι άριστος γνώστης των δομών της διοίκησης λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας, που αποκόμισε τόσο ως νομικός σύμβουλος σε μεγάλο αριθμό κυβερνητικών στελεχών – Υπουργών σε κρίσιμα Υπουργεία (Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) όσο και ως Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε γραφεία ΝΣΚ πολλών Υπουργείων. Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει εκτεταμένο συμβουλευτικό έργο και παρουσιάζει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στην επίλυση χρόνιων και νομικά περίπλοκων ζητημάτων.

  • Μιλά Άριστα Γαλλικά – (Diplôme des études supérieures – Institut Français dAthènes), είναι αδειούχος επάρκειας διδασκαλίας Γαλλικής γλώσσας, και κάτοχος του διπλώματος μεταφραστικού τμήματος του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών
  • Μιλά επίσης Πολύ Καλά Αγγλικά  και Καλά Ιταλικά.