Διεκδικήσεις Συνταξιοδοτικών Περικοπών

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

 Αθήνα, Ιούλιος 2019

             Με τις πρόσφατες υπ’αριθ. 1307-1316/2019 αποφάσεις της, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε αμετάκλητα ότι οι εν ενεργεία μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ΔΕΝ δικαιούνται να λαμβάνουν Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα και Eπίδομα Aδείας.  Οι αποφάσεις αυτές της Ολομέλειας του ΣτΕ ανέτρεψαν ισάριθμες (υπ’αριθ. 2626-2635/2018) αποφάσεις που είχε εκδώσει το ΣΤ’ Τμήμα του ΣτΕ, οι οποίες είχαν κρίνει ότι οι περικοπές των Δώρων – επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων αντίκεινται στα άρθρα 25 και 4 του Συντάγματος και στις απορρέουσες από αυτά αρχές τής ισότητας και της αναλογικότητας.

           Οι αποφάσεις αυτές δημιουργούν ένα σοβαρό δικαστικό προηγούμενο για τις αντίστοιχες διεκδικήσεις των συνταξιούχων, για τα επιδόματα εορτών και αδείας, με ενδεχόμενο να μην ευοδωθούν.  Ωστόσο, θα πρέπει ιδιαιτέρως να σημειωθεί ότι οι παραπάνω πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας ΣτΕ δεν ανατρέπουν τα όσα έκρινε το ανώτατο Δικαστήριο για την αντισυνταγματικότητα των Ν. 4051 και 4093/2012 με τις προηγούμενες αποφάσεις του (ΟλΣτΕ 2287-2290/2015).  Αυτό προκύπτει από το ίδιο το κείμενο των πρόσφατων αποφάσεων, καθώς η πλειοψηφία αντέκρουσε την άποψη της μειοψηφίας «ότι με τις ως άνω σκέψεις το Δικαστήριο μεταστρέφει τη νομολογία του ως προς τον Ν. 4093/2012, τον οποίο συστηματικά κρίνει αντίθετο στις προεκτεθείσες συνταγματικές διατάξεις». Η πλειοψηφία έκρινε ότι με το επιχείρημα πως, εκ μόνου του λόγου ότι άλλες ρυθμίσεις του νόμου αυτού, οι οποίες αφορούν διαφορετικά θέματα (μισθούς και συντάξεις), κρίθηκαν αντισυνταγματικές με αποφάσεις του Δικαστηρίου, δεν προκύπτει αναγκαίως αντισυνταγματικότητα και της επίδικης ρύθμισης (εννοείται για τα επιδόματα εορτών και αδείας).

          Επομένως, οι πρόσφατες αποφάσεις δεν ανατρέπουν το δικαστικό προηγούμενο των ΟλΣτΕ 2287-2290/2015, σύμφωνα με τις οποίες οι περικοπές των Ν. 4051/2012 και 4093/2012 (προς εφαρμογή του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ – Ν. 4046/2012) κρίθηκαν από το Δικαστήριο ως συνταγματικά αδικαιολόγητες αλλά και αντικείμενες στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).  Πρόκειται για τις ποσοστιαίες μειώσεις των συντάξεων (βλ. άρθρο 6 Ν. 4051/2012, με το οποίο μειώθηκαν σε ποσοστό 12% οι  κύριες συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.300 €, καθώς και άρθρο Πρώτο Ν. 4093/2012 με το οποίο μειώθηκαν εκ νέου σε ποσοστά από 5% έως και 20% οι από οποιαδήποτε πηγή και από οποιαδήποτε αιτία συντάξεις που υπερβαίνουν αθροιστικώς τα 1000 €).  Η πλήρης κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που επήλθε με το Ν. 4093/2012 είναι διαφορετικό θέμα από τις ποσοστιαίες περικοπές που θέσπισε ο ίδιος νόμος.  Άλλωστε και προγενέστερα το ΣτΕ, με την υπ’ αριθ. ΟλΣτΕ 668/2012 απόφασή του, είχε επικυρώσει τον περιορισμό των σχετικών επιδομάτων.

           Συμπερασματικά, για όσους συνταξιούχους έχουν ασκήσει αγωγές για τη διεκδίκηση των περικοπών των Ν. 4051 και 4093/2012 και έχουν σωρρεύσει και αίτημα για την επιδίκαση των επιδομάτων εορτών και αδείας, η τυχόν απόρριψη του κονδυλίου που αφορά τα επιδόματα δεν αναμένεται να επηρεάσει την επιδίκαση των λοιπών κονδυλίων που αφορούν στις ποσοστιαίες περικοπές.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΑΙΗ ΤΖΩΡΑ  ΜΩΡΑΚΗ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΟΛΩΝΟΣ 73 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 106 79 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210 3606024, ΦΑΞ. 210 3606085

https://www.nomikisymvouli.gr