ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ Ν. 4093 ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

      Δημοσιεύουμε ενημερωτική επιστολή του Δικηγορικού Γραφείου της κυρίας ΦΑΙΗ ΤΖΩΡΑ – ΜΩΡΑΚΗ (12–2020) για τις διεκδικήσεις των μερισμάτων από το ΜΤΝ

πατήστε ΕΔΩ για το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – (12-2020) και ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ