Εγγραφή Μελών στο Σωματείο ΦΙΛΝΝΑ

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΦΙΛΝΝΑ)

(Σωματείο αναγνωρισμένο. Αρ. απόφασης 396/2018 Ειρηνοδικείου Αθηνών)

 Ι. Παπαρρηγοπούλου 02 & Π.Π.Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος  Τ.Κ. 105 61 Αθήνα  

Τηλ.: 210 33 10 430 – 210 33 10 431 FAX: 210 33 10 429 email: [email protected]

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    Μέλη του Σωματείου ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΦΙΛΝΝΑ) μπορούν να γίνουν ενήλικες ανεξαρτήτως φύλλου που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

    Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΝΑ

     Πληροφορίες – εγγραφές στα γραφεία της Ε.Α.Α.Ν. Ι. Παπαρρηγοπούλου 2 & Π.Π.Γερμανού, Πλατεία Κλαυθμώνος, που είναι και η έδρα του Σωματείου Τηλ.: 210 33 10 430 – 210 33 10 431 FAX: 210 33 10 429 email: [email protected], Νικ. Γκλεζάκος  69777221028

 Από το Διοικητικό Συμβούλιο