Εκπαίδευση στελεχών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Εκπαίδευση στελεχών Λ. Σ.–ΕΛ. ΑΚΤ.

με θέμα: ‘‘Ευρωπαϊκό Σύστημα Συνοριακής Φύλαξης’’

     Στο πλαίσιο της καταβαλλόμενης προσπάθειας από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου επιμόρφωσης των στελεχών του Σώματος, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία από την Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (Υ.Ο.Θ.Ε.), με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η 1η εκπαιδευτική σειρά στο θεματικό αντικείμενο “Ευρωπαϊκό Σύστημα Συνοριακής Φύλαξης”.

     Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στην Αθήνα το χρονικό διάστημα 30/09-03/10/2019 με τη συμμετοχή δεκατριών (13) στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές, που διαχειρίζονται τις μεταναστευτικές ροές και το διασυνοριακό έγκλημα. Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση των καθηκόντων τους.

     Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Κοινό Πρόγραμμα Σπουδών του Frontex (Common Core Curriculum – CCC), το Κλαδικό Πλαίσιο Προσόντων (Sectoral Qualification Framework – SQF) και τις αντίστοιχες εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκπαιδευτές, δε, αξιοποιήθηκαν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με εμπειρία στο θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης. Επίσης, στη δράση συμμετείχαν ως εξωτερικοί συνεργάτες ο Σύνδεσμος του Frontex στην Ελλάδα, στέλεχος της Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Σένγκεν του Υπουργείου Εξωτερικών και στέλεχος της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ασύλου της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, οι οποίοι πρόσφεραν αφειδώς τις πολύτιμες γνώσεις και την τεχνογνωσία τους στους εκπαιδευόμενους.

      Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εκπαίδευση αποτελεί τη δέκατη ένατη από μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον τομέα της συνοριακής φύλαξης και οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 1624/2016 για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Το σύνολο των εν λόγω δράσεων συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Eσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 σε ποσοστό 75%.

Δημοσιεύθηκε από mme την Παρ, 04/10/2019