Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ΕΑΑΛΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

           ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Λ.Σ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

          Το    Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ καλεί τα μέλη της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ο.Λ.Π. (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιά) την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10.00.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 στον αυτό τόπο και χρόνο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Παρουσίαση Απολογισμού (Πεπραγμένα) περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015.

2.- Παρουσίαση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για την  χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015.

3.- Έγκριση του Ισολογισμού και Απολογισμού του παρελθόντος οικονομικού έτους.

4.- Έγκριση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων τρέχοντος οικονομικού έτους 2016.

5.- Εισηγήσεις – απόψεις και προτάσεις των Μελών της Ε.Α.Α.Λ.Σ., όπως προβλέπονται από το Καταστατικό και ενδιαφέρουν την ΕΝΩΣΗ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι – Μέλη της Ε.Α.Α.Λ.Σ., να προσέλθουν την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ο.Λ.Π. (Ακτή Μιαούλη 10,   Πειραιά) για να παραστούν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ μας.

 Από το Διοικητικό Συμβούλιο