Ετήσια τακτική γενική Συνέλευση Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ.

       Την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η

ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της

Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ.

      Τα τακτικά μέλη ανταποκρινόμενα στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ., προσήλθαν στα γραφεία της που στεγάζονται στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας / Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος επί της οδού Γρηγόρη Λαμπράκη 152 στον Πειραιά, για να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

      Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Προέδρου της ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Αντιναυάρχου Λ.Σ. ε.α. Αγγελοπούλου Πελοπίδα, εξελέγη ο Αντιναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Παπαχριστοδούλου  Γεώργιος, ο οποίος διεύθυνε με επιτυχία τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

       Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Αγγελόπουλος Πελοπίδας, ο οποίος αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του απερχομένου Δ.Σ. και ακολούθησε η παρουσίαση του Ισολογισμού παρελθόντος έτους, καθώς και ο προϋπολογισμός για το νέο έτος από τον Ταμία Υποναύαρχο Λ.Σ. ε.α. Νεόφυτο Δημήτριο, ο οποίος ανέλυσε και την οικονομική κατάσταση της Λέσχης  Αξιωματικών Λ.Σ.

     Επίσης έγινε ανάγνωση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής, σχετικά με την διαχείριση της παρελθούσης χρήσεως.

      Ακολούθησε η έγκριση των πεπραγμένων, καθώς και των οικονομικών της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ., από το σύνολο των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης, δι’ ανατάσεως της χειρός και με ζωηρά χειροκροτήματα, ενώ απεφάνθησαν υπέρ της απαλλαγής του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, πάσης ευθύνης ως προς την διαχείριση των οικονομικών της ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.

      Επίσης έγινε διαλογική συζήτηση και πολλοί συνάδελφοι εξέφρασαν τις απόψεις τους για διάφορα θέματα που αφορούν τη Λέσχη Αξιωματικών Λ.Σ., το Λιμενικό Σώμα, τη ναυτιλία μας, καθώς  και τα Μέλη της γενικότερα.

      Τέλος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Αντιναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Παπαχριστοδούλου  Γεώργιος, ευχαρίστησε όλα τα μέλη της ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ. για τη συμμετοχή τους και ανάγγειλε την λήξη των εργασιών της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.