Ετήσια τακτική Γ.Σ. και αρχαιρεσίες

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.

        Την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ., η οποία είχε αναβληθεί από την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020, λόγω της πανδημίας COVID-19, στο μέγαρο του Πειραϊκού Συνδέσμου, Καραΐσκου 104  Πειραιάς, στην μεγάλη αίθουσα Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, τις προϋποθέσεις και τα μέτρα υγιεινής που έχουν ορισθεί για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19.  

       Τα τακτικά μέλη της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ. ανταποκρινόμενα στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προσήλθαν για να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και να εκλέξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού.

      Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Προέδρου της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ. Αντιναυάρχου Λ.Σ. ε.α. Αγγελοπούλου Πελοπίδα, εξελέγη ο Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Μωράκης Κωνσταντίνος, ο οποίος διεύθυνε με επιτυχία τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

      Πρόεδρος της Εφορευτικής  Επιτροπής για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών  εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.   τριετίας 2020 – 2022, εξελέγη επίσης μετά από πρόταση του Προέδρου της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ. Αντιναυάρχου Λ.Σ. ε.α. Αγγελοπούλου Πελοπίδα, ο Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Μικρομάστορας Απόστολος και Μέλη ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ε.α. Τσίρης Άγγελος και ο Πλωτάρχης Λ.Σ. Τσαλής Ευάγγελος.

       Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ. Αντιναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Αγγελόπουλος Πελοπίδας, ο οποίος αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του απερχομένου Δ.Σ. και ακολούθησε η παρουσίαση του Ισολογισμού παρελθόντος έτους, καθώς και ο προϋπολογισμός για το νέο έτος από τον Ταμία Υποναύαρχο Λ.Σ. ε.α. Νεόφυτο Δημήτριο, ο οποίος ανέλυσε και την οικονομική κατάσταση της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ.

     Επίσης έγινε ανάγνωση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής, από τον Πλοίαρχο Λ.Σ. ε.α. Κωσταράκη Ιωάννη, σχετικά με την διαχείριση της παρελθούσης χρήσεως.

      Ακολούθησε η έγκριση των πεπραγμένων, καθώς και των οικονομικών της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ., από το σύνολο των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης, δι’ ανατάσεως της χειρός και με ζωηρά χειροκροτήματα, ενώ απεφάνθησαν υπέρ της απαλλαγής του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, πάσης ευθύνης ως προς την διαχείριση των οικονομικών της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ.

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Μωράκης Κωνσταντίνος, έδωσε τον λόγο στα παρόντα μέλη της Λέσχης, τα οποία ανέπτυξαν διάφορες απόψεις και προτάσεις για την βελτίωση και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Μελών, καθώς και σε θέματα που αφορούν το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή γενικότερα.  

      Τέλος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ευχαρίστησε όλα τα μέλη της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ. για τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους, ανάγγειλε την λήξη των εργασιών της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κήρυξε την έναρξη των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2020-2022.         

      Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Μικρομάστορας Απόστολος, ο οποίος μερίμνησε για την άψογη διενέργεια των αρχαιρεσιών και μετά το πέρας προέβει στην καταμέτρηση των  ψήφων με τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής Πλοίαρχο Λ.Σ. ε.α. Τσίρη Άγγελο και  Πλωτάρχη Λ.Σ. Τσαλή Ευάγγελο.

Από τις αρχαιρεσίες, εξελέγησαν :

 Α.- Για το Διοικητικό Συμβούλιο με αλφαβητική σειρά:

1.- Αντιναύαρχος Λ.Σ. (εα)  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  Πελοπίδας

2.- Πλωτάρχης Λ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Στέφανος

3.- Πλοίαρχος Λ.Σ. (εα)  ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ Νικόλαος

4.- Πλωτάρχης Λ.Σ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Ειρήνη

5.- Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. (εα)  ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ  Ευάγγελος

6.- Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΟΥΝΤΖΟΥΒΗΣ Κωνσταντίνος

7.- Υποναύαρχος Λ.Σ. (εα)  ΝΕΟΦΥΤΟΣ  Δημήτριος

8.- Πλοίαρχος Λ.Σ. (εα)  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Αθανάσιος

9.- Πλωτάρχης Λ.Σ. ΣΗΦΟΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ Σήφης

 

Αναπληρωματικά Μέλη

1.- Ναύαρχος – Επίτιμος Αρχηγός Λ.Σ. ΣΥΡΙΓΟΣ Ανδρέας

2.- Πλοίαρχος Λ.Σ.  ΚΙΑΜΟΣ  Φώτιος

 

Β.- Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1.- Ναύαρχος–Επίτιμος Αρχηγός Λ.Σ. Ουσαντζόπουλος Περικλής

2.- Αντιναύαρχος-Επίτιμος Υπαρχηγός Λ.Σ. Ζουμπούλης Ιωάννης

3.- Πλοίαρχος Λ.Σ. ε.α. Κωσταράκης Ιωάννης