Η Ναυαρχίδα της Οικονομίας

Γεώργιος Απ. Βασόπουλος

Αντιναύαρχος (ε.α) Επίτιμος Αρχηγός Λ.Σ

Ηπείρου 73-75, Αγία Παρασκευή

ΤΚ: 153 41

Αθήνα 14/07/2011

 Η Ναυαρχίδα της οικονομίας

    Ο τραγέλαφος στον χώρο της Εμπ. Ναυτιλίας καλά κρατεί . Την στιγμή που σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία εξακολουθεί και για το 2010 να παραμένει στην πρώτη θέση τόσο της παγκόσμιας κατάταξης με το 13,5% της χωρητικότητας όσο και των συναλλαγματικών προσόδων στη χώρα με 15,4 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 9 του τουρισμού η κυβέρνηση πέρα από κάθε λογική συνεχίζει ακάθεκτη τις παλινωδίες της με την διάλυση – μετάλλαξη για τρίτη ή τέταρτη φορά του Υ.Ε. Ναυτιλίας στην εικοσάμηνη θητείας της.

Οι παροικούντες τον ναυτιλιακό Πειραιά και όχι μόνον μένουν εμβρόντητοι από την ασκούμενη παγερή και ανερμάτιστη πολιτική απέναντι στο μεγάλο αυτό κεφάλαιο της εθνικής μας οικονομίας, την Εμπορική Ναυτιλία, που τελευταία μικρόψυχα μεταλλάχθηκε σε θαλάσσιες υποθέσεις, θαλάσσιοι πόροι, αλιεία κ.λπ. και μάταια αναζητούν λογικές εξηγήσεις.

Δυστυχώς η πρώτη πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας, την οποία η πολιτεία θα έπρεπε διαχρονικά να έχει διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού, δεν έμεινε ανεπηρέαστη από πρόχειρους πειραματισμούς, παρεμβάσεις που πεισματικά αγνόησαν την ιδιομορφία της ναυτιλιακής επιχείρησης και τις ιδιαιτερότητες του ποντοπόρου πλοίου αλλά και ιδιοτέλειες που έντεχνα επένδυσαν σε ανιστόρητες ιδεοληψίες (ενοχοποίηση επιχειρηματικότητας , στρατιωτική οργάνωση Λιμ. Σώματος κ.λπ.) με συνέπεια τεράστιες ζημιές στην Οικονομία και το εθνικό Νηολόγιο.

Προ της διαγραφόμενης οικτρής οικονομικής κατάστασης, που φτάνει και μέχρι την περικοπή συντάξεων των απόμαχων του κύματος, οι κυβερνητικοί χειριστές θα πρέπει να ξεπεράσουν όλες αυτές τις νοσηρές καταστάσεις και συμφιλιούμενοι με την κοινή λογική (προτροπή νέου Υπουργού Οικονομικών) και την σκληρή οικονομική πραγματικότητα να επιδιώξουν από την μεγάλη αυτή βιομηχανία την ΒΕΛΤΙΣΤΗ δυνατή απόδοση.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με διορατικότητα για την διαχρονική σημασία της Εμπ. Ναυτιλίας για το Έθνος, έβαλε τα θεμέλια του επιτυχημένου ενιαίου διοικητικού της φορέα με τη μορφή του One-Stop-Shop (Υ.Ε Ναυτιλίας- Λιμ. Σώμα). Ο νέος Υπουργός Οικονομικών Ευάγ. Βενιζέλος, κατά σύμπτωση συνεπώνυμός του, θα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις τεράστιες δυνατότητες της Εμπ. Ναυτιλίας σε συνάλλαγμα και επενδύσεις. Τα μεγέθη της και οι πραγματικοί αριθμοί την υποδεικνύουν σαν την Ναυαρχίδα της όλης προσπάθειας. Το αξιόμαχο της Ναυαρχίδας απαιτεί υπεύθυνο Κυβερνήτη με ναυτιλιακή συνείδηση (ShippingMinded). Στις προτεραιότητες του Κυβερνήτη πρέπει να είναι η άμεση αποκατάσταση του διαταραγμένου κλίματος καθώς και η επανεπάνδρωση της με το πεπειραμένο και εξειδικευμένο επιτελικό προσωπικό, για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του οποίου στα ναυτικο-ναυτιλιακά έχουν επενδυθεί τεράστια ποσά και πολιτικές πέραν κάθε λογικής και χρηστής διοίκησης το έστειλαν σε ώρα οικονομικής μάχης σε παροπλισμό ή κατώτερης σημασίας έργα. Η ανταπόκριση στα κελεύσματα των καιρών και της λογικής θα είναι πρόκριμα επιτυχίας

Γεώργιος Απ. Βασόπουλος

Αντιναύαρχος (ε.α) Επίτιμος Αρχηγός Λ.Σ