Καλά Χριστούγεννα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ.

 ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΚΑΙ 

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ