Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ.

ΛΕΣΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         Την 7 Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. στο κτίριο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος (αίθουσα 577 – 5ος όροφος), Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 Πειραιάς.

Τα μέλη της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. ανταποκρινόμενα στην από 7-3-2014 πρόσκληση του Δ.Σ. προσήλθαν για να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και να εκλέξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Προέδρου της ΛΕΣΧΗΣ Αντιναυάρχου Λ.Σ. ε.α. Αγγελοπούλου Πελοπίδα, εξελέγη ο Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Βαβούρης Δημήτριος, ο οποίος διεύθυνε με επιτυχία τόσο τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, όσο και για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. Αντιναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Αγγελόπουλος Π., ο οποίος αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του απερχομένου Δ.Σ. και ακολούθησε η παρουσίαση του Ισολογισμού παρελθόντος έτους, καθώς και ο προϋπολογισμός για το νέο έτος από τον Ταμία Υποναύαρχο Λ.Σ. Νεόφυτο Δημήτριο, ο οποίος ανέλυσε και την οικονομική κατάσταση της ΛΕΣΧΗΣ. Επίσης έγινε ανάγνωση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής, σχετικά με την διαχείριση της παρελθούσης χρήσεως.

Ακολούθησε η έγκριση των πεπραγμένων, καθώς και των οικονομικών της ΛΕΣΧΗΣ, από το σύνολο των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης δι’ ανατάσεως της χειρός και με ζωηρά χειροκροτήματα, ενώ εξελέγη και η νέα τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή για το νέο έτος.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Βαβούρης Δημήτριος, ευχαρίστησε όλα τα μέλη της ΛΕΣΧΗΣ για τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους, ανάγγειλε την λήξη των εργασιών της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. και κήρυξε την έναρξη των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν, εξελέγησαν :

1.- Αντιναύαρχος Λ.Σ. (εα) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.

2.- Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. (εα) ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ Ε.

3.- Πλοίαρχος Λ.Σ.ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ι.

4.- Πλοίαρχος Λ.Σ. (εα) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.

5.- Πλοίαρχος Λ.Σ. (εα) ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ Ν.

6.- Υποναύαρχος Λ.Σ. (εα) ΝΕΟΦΥΤΟΣ Δ.

7.- Υποναύαρχος Λ.Σ. (εα) ΚΑΛΑΡΩΝΗΣ Γ.

8.- Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΤΣΙΚΛΟΣ Δημ

9.- . Πλωτάρχης Λ.Σ. ΡΟΥΣΣΟΣ Εμμαν

Σύμφωνα με τα άρθρο 14 του Καταστατικού της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. τα εκλεγμένα μέλη, με πρόσκληση του μέλους που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, συνήλθαν σε συνεδρίαση την 9-4-2014 και συγκρότησαν ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ω εξής:

Πρόεδρος : Αντιναύαρχος Λ.Σ. (εα) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.

Αντιπρόεδρος : Πλοίαρχος Λ.Σ. (εα) ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ Ν.

Γεν. Γραμματέας : Πλοίαρχος Λ.Σ. (εα) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Ταμίας : Υποναύαρχος Λ.Σ. (εα) ΝΕΟΦΥΤΟΣ Δ.

Γεν. Έφορος :Πλοίαρχος Λ.Σ.ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ι.

Έφορος Δημ. Σχέσεων & Αθλητισμού : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.(εα) ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ Ε.

Έφορος Εντευκτηρίου :Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΤΣΙΚΛΟΣ Δημ.

Μέλος :Υποναύαρχος Λ.Σ. (εα) ΚΑΛΑΡΩΝΗΣ Γ.

Μέλος :Πλωτάρχης Λ.Σ. ΡΟΥΣΣΟΣ Εμμαν.

Αναπληρωματικά Μέλη

1.- Αντιναύαρχος Λ.Σ. (εα) ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Χρήστος

2.- Υποναύαρχος Λ.Σ. (εα) ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Θρ.