Προαγωγές – Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ

Προαγωγές – Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ

 Με απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019 που συνεκλήθη την 21-10-2019  τοποθετήθηκαν :

1.- Α’. Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ο Αντιναύαρχος Πουλής Κωνσταντίνος

2.- Β’. Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ο Αντιναύαρχος Θεοφανόπουλος Αλέξανδρος

Επίσης για την πλήρωση των κενωθεισών οργανικών θέσεων των Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής επελέγησαν οι κάτωθι Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποναυάρχου :

  1. Μάμμης Βασίλειος
  2. Σούλος Δημήτριος
  3. Κοντομάρης Σπυρίδων
  4. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

   Σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία τίθενται :

1.- Ο Αντιναύαρχος – Β’. Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αργυρίου Ιωάννης, λόγω επιλογής νεοτέρου του ως αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2.-  Οι Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Βαρελάς Αναστάσιος

Σπανός Παναγιώτης

Αναστασάκος Αγησίλαος

Οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του εν ενεργεία Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες, λόγω επιλογής νεοτέρου τους ως νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Κανάκης Χρήστος

Ρεΐζης Δρόσος

Γκίζης Ιάκωβος

Τζαμουράνης Ιωάννης

προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε:

α) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου – νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αργυρίου Ιωάννη.

β) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Βαρελά Αναστάσιου.

γ) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Αναστασάκου Αγησίλαου.