Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

lesxilslogo για ιντερνετ
ΛΕΣΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πειραιάς 11 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

      Σύμφωνα με τα άρθρο 13 του καταστατικού, καλούνται σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της Λέσχης Λιμενικού Σώματος την 23 Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της Λέσχης (κτίριο Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 – Ε2 Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
1) Πεπραγμένα έτους 2015.
2) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον διαχειριστικό έλεγχο έτους 2015.
3) Έγκριση Απολογισμού έτους 2015
4) Προϋπολογισμός έτους 2016.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 30 Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  στο κτίριο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος (αίθουσα 577 – 5ος όροφος), Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς.
Παρακαλούμε για την ευρύτερη συμμετοχή σας, με σκοπό την επιτυχή πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Λ.Σ.