Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού  Σώματος και της Λέσχης Λιμενικού Σώματος επί τω θλιβερώ αγγέλματι του θανάτου του Επιτίμου Αρχηγού Λ.Σ. Ναυάρχου  ΑΛΚΗ ΣΚΙΑΔΑ, ο οποίος διετέλεσε και Πρόεδρος της Λέσχης Λ.Σ., συνήλθαν σήμερα σε έκτακτη κοινή συνεδρίαση και μετά από διεξοδική συζήτηση, για την διά βίου προσφορά του στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και την σύνολη στρατιωτική σταδιοδρομία του, στο Λιμενικό Σώμα του οποίου ο εκλιπών υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Α Ν

α) Να παραστούν σύσσωμα στην κηδεία.

β) Να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του κατά το πέρας της συνεδρίασης.

γ) Να καταθέσουν στέφανα στην σωρό του εκλιπόντος.

δ) Να διαθέσουν στην μνήμη του από κοινού ποσό στο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «ΑΡΓΩ» διά την περίθαλψη παιδιών με ειδικές ανάγκες των ναυτικών.

ε) Να εκφράσουν συλλυπητήριες ευχές στην οικογένειά του.

στ) Να αναρτήσουν το παρόν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΛΣ και να το δημοσιεύσουν στα έντυπα που εκδίδουν σύλλογοι και ενώσεις του Λιμενικού Σώματος.

Πειραιάς 29 Ιανουαρίου 2014

Οι Πρόεδροι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΩΝΗΣ            ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α                           Αντιναύαρχος Λ.Σ. ε.α.

Οι Γενικοί Γραμματείς

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝ       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

           Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α.                             Πλοίαρχος Λ.Σ. ε.α.