Χρόνια πολλά καλή χρονιά

Καλή Πρωτοχρονιά

 Ας είναι ευλογημένο το ξεκίνημα

του 2019 και

αφετηρία μιας δημιουργικής εποχής

Χρόνια πολλά!