Ομιλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη στη Βουλή

        Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης κατά την ομιλία του στη Βουλή, στα πλαίσια των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης, ανέπτυξε την στρατηγική και αναφέρθηκε στους στόχους και στις βασικές προτεραιότητες, καθώς και στους κρίσιμους τομείς του  Υπουργείου, ενώ για το Λιμενικό Σώμα δήλωσε:

 «Το Λιμενικό Σώμα δεν ανήκει στο Υπουργείο Ναυτιλίας..

Το Λιμενικό Σώμα είναι το ίδιο το Υπουργείο Ναυτιλίας…»

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

H ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει  τον πιο εξωστρεφή τομέα της εθνικής οικονομίας της χώρας και έναν από τους σπουδαιότερους συντελεστές ισχύος της πατρίδας με διεθνή στρατηγικό κύρος.

Πρέπει κάποτε όχι μόνο να αποδεχθούμε στα λόγια πως η ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό κεφάλαιο αλλά και την αντιμετωπίσουμε πραγματικά ως τέτοια.

Βρίσκομαι λοιπόν σήμερα εδώ, ενώπιον σας για να σας παρουσιάσω την στρατηγική, τους στόχους και τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο κρίσιμο και πολυσχιδές χαρτοφυλάκιό του που περιλαμβάνει τους τομείς :

–           Τη ναυτιλία, στο σύνολό της, και τη ναυτική εκπαίδευση.

–           Την πολιτική για τα λιμάνια.

–           Το σχέδιό μας για το Λιμενικό Σώμα και τον κρίσιμο ρόλο του στη ναυτιλία και την ασφάλεια.

–           Την ακτοπλοΐα.

–           Τον θαλάσσιο τουρισμό και το εξίσου

–           Πολύ κρίσιμο πεδίο της νησιωτικής πολιτικής. 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κυρίες και Κύριοι,

Ο Ελληνικός εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο με 4.936 πλοία, χωρητικότητας 390 εκατομμυρίων τόνων dw.

Καλύπτει περίπου το 21% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου και το 53% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα το Ελληνικό νηολόγιο αριθμεί τα 720 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 40 εκατ. Τόνων gross, δηλαδή το 15% επι του συνόλου του στόλου των πλοίων που ελέγχουν οι Έλληνες και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο όγδοος στον κόσμο.

Εξάλλου, οι Έλληνες αυτή την περίοδο ναυπηγούν 223 πλοία συνολικής χωρητικότητας 25 εκατομμυρίων τόνων dw, καλύπτοντας το 13% επι του συνόλου των πλοίων που βρίσκονται υπό κατασκευή. 

Πρόκειται ίσως για ιστορικό χαμηλό το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και να μας κινητοποιήσει.

Συνεπώς είναι πέρα για πέρα ξεκάθαρο ότι το εθνικό νηολόγιο φθίνει συνεχώς, ενώ την ίδια ώρα ο Ελληνόκτητος εμπορικός στόλος αναπτύσσεται – εξίσου – συνεχώς.

Είναι – λοιπόν – εθνικά αναγκαίο και επείγον να ανακοπεί άμεσα και να αναστραφεί η πτωτική πορεία του εθνικού νηολογίου πριν η κατάσταση αυτή εξελιχθεί σε μη αναστρέψιμη, με δραματικές συνέπειες τόσο στην  εθνική μας οικονομία όσο και την απασχόληση των Ελλήνων ναυτικών.

Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αναβάθμιση του σε ένα περιβάλλον όπου η ναυτιλία μας καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, ένα διεθνές κανονιστικό πλαίσιο πιο σύνθετο, συνεχείς διακυμάνσεις της ναυλαγοράς, προβλήματα στην χρηματοδότηση, εμπορικούς  «πολέμους», καθώς και ένα ευρύ πλέγμα νέων περιβαλλοντικών κανονισμών.

Και για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται η ουσιαστική αναβάθμιση του Ελληνικού νηολογίου με βάση τα διεθνή πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας των κυριότερων ανταγωνιστών του.

Κάθε διοικητική πράξη ή δράση που σχετίζεται με το πλοίο και τον Έλληνα ναυτικό πρέπει να απλουστευθεί και αυτή την απλούστευση των διαδικασιών μπορεί να μας την προσφέρει μόνο η πλήρης ψηφιοποίηση του Εθνικού Νηολογίου.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει πρέπει ΚΑΙ το Ελληνικό νηολόγιο να οδηγηθεί σε έναν ψηφιακό μετασχηματισμό αναβαθμίζοντας τα – ήδη δεδομένα – ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Μόνο έτσι θα επιτύχουμε ένα flagdrain.

Θα ανακόψουμε δηλαδή την έξοδο των πλοίων από το εθνικό νηολόγιο και συνάμα θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα ανοίξουν τον δρόμο για την επιστροφή των πλοίων των Ελλήνων, πίσω στην Ελληνική σημαία.

Οφείλουμε επίσης να δούμε άμεσα και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας, να εξετάσουμε την επάρκειά του, να αξιολογήσουμε την ικανότητά του να ανταποκριθεί στο σύγχρονο ναυτιλιακό γίγνεσθαι, να κωδικοποιήσουμε και να συστηματοποιήσουμε το διάσπαρτο των ναυτιλιακών νομοθετημάτων και να προχωρήσουμε σε καινοτόμες νομοθετικές πρωτοβουλίες, άρρηκτα συνδεδεμένες με τις εξελίξεις που μας περιβάλλουν, όπως για παράδειγμα η παραγωγή ειδικής νομοθεσίας για τις εξορύξεις πετρελαίου στις ελληνικές θάλασσες.     

Όμως, το νηολόγιο της νέας εποχής που οραματιζόμαστε δεν είναι αυτοσκοπός.

Εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη ναυτιλιακή πολιτική που λαμβάνει υπόψη της την βελτίωση των όρων απασχολησιμότητα των Ελλήνων ναυτικών καθώς και την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης.

Μια σύγχρονη ναυτική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην παραγωγή στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας αγοράς εργασίας που επηρεάζεται καθοριστικά και διαρκώς από τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το δομικό πλαίσιο της ναυτικής εκπαίδευσης, ώστε να εξαλειφθεί η δυσαναλογία μεταξύ των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζονται πλέον.

Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η ναυτική εκπαίδευση συνδέεται άμεσα και καθοριστικά ΟΧΙ ΜΟΝΟ με την διατήρηση ΑΛΛΑ ΚΑΙ την ενίσχυση της τεχνογνωσίας των Ελληνικών χεριών, αυτό που όλοι μας ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΞΩ αναγνωρίζουμε ως «ναυτοσύνη των Ελλήνων».

Άμεσα λοιπόν προχωρούμε :

 • Στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κανονιστικού- νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ναυτική εκπαίδευση εισάγοντας Νόμο – πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία της στο σύνολό της.
 • Στην άμεση ενεργοποίηση και λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Νέας Μηχανιώνας στην Μακεδονία.
 • Στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της ναυτικής μας εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτών, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευομένων.

Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης θα προέλθει μέσα από την στήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολών, την διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και την διασφάλιση σταθερού και έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Στρατηγική μας επιλογή και κεντρικός στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι μια νέα αρχιτεκτονική του Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Στηρίζουμε ουσιαστικά και επενδύουμε με πράξεις στη βιωσιμότητα, στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του πυλώνα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ Ναυτικής Εκπαίδευσης. Θέλουμε μια ισχυρή ΔΗΜΟΣΙΑ ναυτική εκπαίδευση και θα την πετύχουμε.

Παράλληλα, στόχος μας είναι η εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την ανάδειξη ΚΑΙ του πυλώνα της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ Ναυτικής Εκπαίδευσης, με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση και το όφελος του Έλληνα ναυτικού και της ελληνικής ναυτιλίας.

ΛΙΜΑΝΙΑ

Κυρίες και κύριοι,

Στον τομέα της λιμενικής πολιτικής πρέπει να αντιληφθούμε πως – ΚΑΙ – τα λιμάνια μας, ΜΠΟΡΟΥΝ και ΠΡΕΠΕΙ να εξελιχθούν σε ατμομηχανές της εθνικής και περιφερειακής οικονομίας, ενταγμένα σε ένα ενιαίο σύστημα μεταφορών και εφοδιασμού.

Συνάμα όμως οι λιμενικές υποδομές μας, επιβεβαιώνουν την θέση ισχύος της πατρίδας μας στον διεθνή καταμερισμό της θαλάσσιας οικονομίας και του εμπορίου, τόσο στην Μεσόγειο, όσο και παγκοσμίως – ως κομμάτι της αλυσίδας των διεθνών μεταφορών, των logistics και της ενέργειας.

Για να αναδειχθούν αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα απαιτείται άμεσα αλλαγή πλεύσης στην λιμενική πολιτική της χώρας.

Για τον σκοπό αυτό θα προχωρήσουμε με ταχείς ρυθμούς στην επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων, λαμβάνοντας υπόψιν μας και τους στόχους της περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι προτεραιότητες μας είναι οι εξής :

–           Για τα δέκα λιμάνια ανώνυμες εταιρίες, βέλτιστη αξιοποίηση κάθε λιμένα ξεχωριστά μετά από αξιολόγηση και μελέτη βιωσιμότητας σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ.

–           Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των λιμενικών υποδομών με στόχο την μεγιστοποίηση του οφέλους που παράγουν τα Ελληνικά λιμάνια σε οικονομικό και αναπτυξιακό επίπεδο με όρους αειφορίας.

–           Μόχλευση χρηματοδότησης με κινητοποίηση δημοσίων, ιδιωτικών και κοινοτικών πόρων.

–           Επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων των λιμένων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

–           Εξορθολογισμός του συστήματος των δημοσίων φορέων και δομών που ασχολούνται με τα λιμάνια.

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στον κρίσιμο τομέα του θαλάσσιου τουρισμού το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καλείται – και θα – διαδραματίσει έναν πιο αποφασιστικό ρόλο αναλαμβάνοντας νομοθετικές πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία του κλάδου των σκαφών αναψυχής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του.

Προχωράμε στην αναδιάρθρωση και επίλυση προβλημάτων στο Μητρώο Πλοίων, έτσι ώστε να καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο της Εθνικής Πολιτικής για τον Θαλάσσιο Τουρισμό και όχι απλώς ένα εργαλείο υπερφορολόγησης χωρίς αναπτυξιακό χαρακτήρα, όπως συνέβαινε ως τώρα.

Στον τομέα της κρουαζιέρας σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία θα κάνουμε ότι είναι αναγκαίο για την διεύρυνση του homeporting στα Ελληνικά λιμάνια και την συμμετοχή επιχειρήσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου.

Το Αιγαίο αποτελεί ήδη έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της παγκόσμιας αγοράς κρουαζιέρας και από την πλευρά μας πρέπει να βελτιώσουμε όλες εκείνες τις παραμέτρους που θα ενισχύσουν περαιτέρω τον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων που θα ταξιδεύουν στην χώρα μας και στα νησιά μας.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Τον Μάρτιο του 2019 το Λιμενικό Σώμα συμπλήρωσε 100 χρόνια προσφοράς στον τόπο.

Το Λιμενικό Σώμα δεν ανήκει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το Λιμενικό Σώμα είναι το ίδιο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Είναι ο άοκνος στυλοβάτης των προσπαθειών του σε κάθε τομέα αρμοδιότητάς του.

Το Λιμενικό Σώμα προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες καιεπιχειρεί αποτελεσματικά σε όλο τον χώρο ευθύνης του με  καθοριστικής σημασίας δράσεις :

 • Στην έρευνα και διάσωση,
 • Στην επιτήρηση και φύλαξη των θαλασσίων συνόρων,
 • Στην καταπολέμηση κάθε παράνομης πράξης στην θάλασσα.
 • Στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στον έλεγχο της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 • Στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Εξίσου σημαντική είναι η προσφορά του σε ιδιαίτερα κρίσιους τομείς της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, όπως η εκπροσώπησή της στα διεθνή ναυτιλιακά φόρα – με στελέχη έμπειρα και ικανά στον σύνθετο χειρισμό των σύγχρονων ναυτιλιακών προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είμαστε εδώ για να κάνουμε όσα πρέπει και στην ώρα που πρέπει, διαθέτοντας όλα εκείνα τα μέσα, υλικά και άυλα, που απαιτούνται για να διατηρηθεί η υψηλή επιχειρησιακή δυνατότητα των στελεχών του Λιμενικού Σώματος,  γυναικών και ανδρών, που καθημερινά κάτω από τις οποιεσδήποτε συνθήκες, από την μια άκρη της Ελλάδος, ως την άλλη, φέρνουν με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης σε πέρας κάθε αποστολή που τους ανατίθεται.

Για να γίνουν πράξη όλα αυτά δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ για το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Λιμενικού Σώματος, κινητοποιώντας πόρους από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Άμυνας & Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια της απώλειας ούτε μιας ημέρας από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Είναι, εν τέλει, υποχρέωσή μας απέναντι στον κάθε Έλληνα πολίτη που ακουμπά την ελπίδα του στο Λιμενικό Σώμα για την ασφάλειά του στην θάλασσα.

Προτεραιότητά μας λοιπόν είναι η αναβάθμιση των προσόντων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, μέσα από κατάλληλα, διαρκή και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με απώτερο σκοπό να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το υψηλό επίπεδο επάρκειας που τα διακρίνει τόσο στο ναυτιλιακό όσο και στο επιχειρησιακό χώρο ευθύνης τους .

Στόχος μας είναι ένας και μοναδικός η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος, με την διασφάλιση των κατάλληλων μέσων, καθώς και η εμπέδωση στις τάξεις του, του αισθήματος ασφάλειας και αναγνώρισης του σημαντικού και πολυεπίπεδου έργου τους.

Για εμάς εξάλλου, ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των κανόνων εσωτερικής λειτουργίας του Λιμενικού Σώματος, η επαναφορά της αξιοκρατίας και η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την ομαλή λειτουργία του είναι μονόδρομος και ιστορική ευθύνη.

ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ

Στον τομέα της ακτοπλοΐας πρέπει να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι.

Η ακτοπλοΐα η οποία συμβάλει καθοριστικά στην συνοχή του Εθνικού μας χώρου, και στην άμβλυνση των αδυναμιών που εμφανίζουν τα νησιά μας έναντι της ηπειρωτικής χώρας απαιτεί οριζόντιες πολιτικές.

Η ακτοπλοϊκή μεταφορά αποτελεί δημόσιο αγαθό που η Πολιτεία οφείλει να την διασφαλίζει τόσο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, όσο και στον κάθε νησιώτη ξεχωριστά.

Προτεραιότητα μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων μας, θα είναι, η εξέλιξη και αναβάθμιση του υφιστάμενου ακτοπλοϊκού δικτύου, με τον παράλληλο εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού στόλου, με γνώμονα πάντα την αξιολόγηση των σύγχρονων μεταφορικών δεδομένων και την αντιμετώπιση των  προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει από την υποχρεωτική προσαρμογή της στις νέες απαιτήσεις της διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσία από το 2020 και μετά.

Κυρίες και Κύριοι,

Εν έτει 2019, το Κράτος οφείλει να ασκήσει το συνταγματικό δικαίωμα και υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος, κατά το οποίο αναφέρεται ότι «…ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξη τους».

Δεν αποτελεί πολιτική καινοτομία να μιλάμε για τη διαμόρφωση και υιοθέτηση μιας Δημόσιας Πολιτικής για το Νησιωτικό Χώρο. Είναι συνταγματική επιταγή και αυτό οφείλουμε να κάνουμε.

Αρκεί να θυμόμαστε όλοι μας ότι το 18,7% της συνολικής επιφάνειας του εδάφους της χώρας αποτελείται από νησιά, στα οποία διαμένει πληθυσμός που αντιστοιχεί στο 15,1% του συνολικού πληθυσμού μας.

Να μην ξεχνάμε επιπλέον ότι η θάλασσα, τα νησιά και ο παράκτιος χώρος της Ελλάδος, καθίστανται μοναδικοί πλουτοπαραγωγικοί πόροι για τη χώρα, ενώ περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ – με όρους καθαρής παραγόμενης αξίας – προέρχεται από οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τα άλλα συμπληρωματικά επαγγέλματα.

Στο πλαίσιο των άμεσων προτεραιοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι το τρίπτυχο «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» να αποτελέσει το δομικό στοιχείο της νησιωτικής πολιτικής μας.

Οφείλουμε, ως χώρα και προς όφελος των νησιωτών μας, να διαμορφώσουμε εθνικές θέσεις και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που εναρμονίζουν την εθνική με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και διεθνή ατζέντα για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και τη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Η Νησιωτική Πολιτική της επόμενης περιόδου, επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση του κράτους και την αναβάθμιση του συντονιστικού-εποπτικού ρόλου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την προώθηση του στόχου της «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» εντός και εκτός Ελλάδος.

Άμεσες προτεραιότητες στον τομέα της Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

 • Συντονισμός κατάρτισης Εθνικής Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.
 • Προώθηση και συμμετοχή στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νησιωτικής ατζέντας, σε τομείς όπως η αλιεία, η ενέργεια, οι συνδυασμένες μεταφορές και ο ανταγωνισμός. Η Εδαφική Συνοχή, σύμφωνα με τις επιταγές της Συνθήκης της Λισαβόνας ως έννοια, απασχολεί Κράτη Μέλη της ΕΕ με όμοια ζητήματα περιφερειακών ανισοτήτων και η Ελλάδα οφείλει να συνεργαστεί και να πρωτοστατήσει στον ευρωπαϊκό διάλογο για τα Νησιά για τη διεκδίκηση ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης.
 • Διατήρηση και επέκταση εφαρμογής της ρήτρας Νησιωτικότητας σε υπό ψήφιση νομοσχέδια που αναφέρονται σε τομείς που συνδέονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιών
 • Αξιολόγηση και Εξορθολογισμός του Μεταφορικού Ισοδύναμου με παράλληλη υιοθέτηση κινήτρων ή ενισχύσεων για βελτίωση της νησιωτικής ανταγωνιστικότητας. Το αντιστάθμισμα λόγω νησιωτικότητας, θα πρέπει να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και όχι να δημιουργεί επιδοματικά εξαρτώμενες οικονομίες.
 • Προώθηση της διυπουργικής συνεργασίας για θέματα Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και λήψη στοχευμένων θεσμικών και επιχειρησιακών πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της «νησιωτικής ατζέντας» στο πλαίσιο της εκπόνησης Εθνικής πολιτικής για το θαλάσσιο χώρο.
 • Τέλος, προώθηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, με μόχλευση πόρων για την υλοποίηση αναγκαίων έργων ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η άμεση κινητοποίηση πόρων μέσω ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2021-2027.

Κυρίες και κύριοι,

Η μονομερής και εν πολλοίς ιδεοληπτική προσέγγιση της προηγούμενης κυβέρνησης στα ζητήματα της ναυτιλίας και της νησιωτικής πολιτικής είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμου χρόνου και ισχύος της χώρας.

Εμείς, όπως το ξεκαθάρισε χθες και ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχουμε την πολυτέλεια, αλλά ούτε επιλέγουμε, την πολιτική της ομφαλοσκόπησης.

Για εμάς ο δρόμος της νέας κανονικότητας και της επαναφοράς της χώρας στο επίκεντρο των εξελίξεων σημαίνει σχέδιο, τόλμη, δημιουργικότητα και πάνω απ΄όλα σκληρή δουλειά.

Η Ελλάδα οφείλει και πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στην διαμόρφωση της ατζέντας της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο και είμαι βέβαιος ότι η πατρίδα μας θα διαδραματίσει τον ρόλο που της αναλογεί ως ειρηνική δύναμη προόδου και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.

 Δημοσιεύθηκε από mme την Κυρ, 21/07/2019 – 20:06