25η Μαρτίου, Εθνική και θρησκευτική εορτή

     Η πιο σημαντική ημερομηνία στην  Ελληνική ιστορία, αφού γιορτάζουμε την έναρξη της Επανάστασης, την 25 Μαρτίου 1821, κατά του Τουρκικού ζυγού και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

«ως ευαγγελιζομένη την πολιτικήν λύτρωσιν του Ελληνικού Έθνους».

Ζήτω το Έθνος

Ζήτω η Ορθοδοξία.

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821