25η Μαρτίου, Εθνική και θρησκευτική εορτή

          Η 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού είναι θρησκευτική αλλά και Εθνική εορτή, αφού έχει ορισθεί ως ημέρα έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης, κατά του Τουρκικού ζυγού.

        Οι Έλληνες τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στις  χώρες του εξωτερικού που είναι εγκατεστημένοι, με παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις, τιμούν σήμερα τους προγόνους τους, που άρχισαν την επανάσταση το 1821, για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι στην πατρίδα μας.

        Παράλληλα τιμούν την Ορθόδοξη πίστη, εορτάζοντας την επέτειο αναγγελίας της γέννησης του Χριστού.

Ζήτω το Έθνος

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821