Συνταξιοδοτικά και μισθολογικά θέματα

     Από το Δικηγορικό γραφείο της κυρίας Φαίης Τζώρα Μωράκη εκδόθηκαν δύο ενημερωτικά σημειώματα, αναφορικά με τα σφάλματα στον υπολογισμό του εφ’ άπαξ ποσού Ν. 4575/2018 που χορηγήθηκε στους στρατιωτικούς συνταξιούχους, καθώς και για τις αποφάσεις της Ολομ. του Ελεγκτικού  Συνεδρίου  για τις μισθολογικές προαγωγές του Ν. 2838/2000

Α.- Πατήστε εδώ για ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – (02-2020) ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ Ν 4575-2018

Β.- Πατήστε εδώ για ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – (02-2020) ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ν 2838-2000